Starší publikace a seriály

Na této stránce vystavuji texty (články i knihy), které jsem v různých dobách publikoval u různých nakladatelů a vydavatelů a které se již doprodaly a uplynula u nich doba hájení dobluvená v nakladatelské smlouvě. O řadu z nich totiž má stále řada čtenářů zájem. Bude-li pro vás některý i po těch letech užitečný, budu mít radost.

Pokud jste se na tuto stránku dostali omylem a zajímají vás knížky, které jsou ještě v prodeji (případně se prodává jejich další vydání), přesuňte se na stránku knihy.pecinovsky.cz.

Všechny zde zveřejněné publikace a seriály jsou ve formátu PDF. Můžete si je volně stahovat, avšak musíte přitom dodržet autorská prává, tj. při citacích uvést zdroj. Připomínám to proto, že vím o několika studentech, s nimiž bylo zavedeno kárné řízení proto, že z internetu stáhli text, který pak prakticky nezměněný vydávali za svoji práci. Někteří z nich dokonce museli školu opustit. Vyučující jsou na tento typ podvodů velmi hákliví (a já také).

Texty sem budu umisťovat "na přání". Budete-li tedy vědět o některém mém článku či knize, která se již doprodala, a bude-li vás jejich text i nadále zajímat, neostýchejte si o něj napsat na adresu rudolf@pecinovsky.cz a já vám jej tu vystavím. Jak jsem ale již říkal na domovské stránce, nemohu dopředu slíbit, jak dlouho mi to bude trvat.

Obsah

Amatérské rádio – seriál Forth

Programovací jazyk Forth je zásobníkově orientovaný jazyk používaný v nejrůznějších oblastech od programování jednočipových mikroprocesorů přes řídící systémy radiolokátorů a jiných zařízení až po tvorbu špičkových her.

K nejznámějším aplikacím tohoto jazyka je program Postscript, který používá většina chytřejších tiskáren pro realizaci náročnějších tisků. Styl programování používaný v jazyk Forth používají i "assemblery" platforem Java a .NET. U obou se kód napsaný původně v nějakém vyšším programovacím jazyce převádí do podoby, která je ideově shodná s kódem zapsaným v jazyce Forth.

Seriál, vycházel v letech 1984/1985 v časopise Amatérské rádio. V současné době se jedná pravděpodobně o nejpodrobnější běžně dostupnou českou učebnici tohoto jazyka. Tato jedinečnost je pravděpodobně příčinou toho, že ze všech svázaných ročníků časopis AR, které sežčenete v knihovnách, už čtenáři tento seriál vystříhali.

Následující soubory proto pocházejí z časopisů uložených v univerzitní knihovně, které knihovna nikdy nepůjčuje a slouží pouze k vyrábění fotokopií. Celý seriál je ve dvou souborech:

Forth_AR_84-85_str_01-12.pdf a
Forth_AR_84-85_str_13-18.pdf
Text je vystaven se souhlasem redakce časopisu Amatérské rádio.

Prosba:
Kdysi jsem napsal i učebnici programování v jazyku Forth602. Moji kopii mi, bohužel, ukradli. Kdyby někdo z vás věděl o nějaké zapomenuté kopii, velice rád bych si ji oskenoval do svého archivu.

ComputerWorld – Seriál Cesta k profesionalitě
Grada – Učebnice programování

Seriál Cesta k profesionalitě, který vycházel na počátku devadesátých let v časopise ComputerWorld, vyšel posléze v knižní podobě v nakladatelství Grada. Knihy vyšly pouze díky pomoci Mirka Viriuse, který přijal nabídku spoluautorství a ujal se úpravy textu seriálu spojené s odstraněním některých nepřesností a doplněním kapitol, na které se již v seriálu nedostalo (např. práci se šablonami v C++). Bez něj by knihy nevyšly, protože já jsem tehdy na potřebné úpravy naprosto neměl čas.

Základy algoritmizace

Učebnice využívající jako programátorské pomůcky svět robota Karla. Naučí čtenáře základům algoritmizace, tj. tvorbě příkazů a programových konstrukcí, dekompozici problému, rekurzi, základům backtrackingu a dalším základním programátorským obratům. Učebnice je plná příkladů a ukázkových programů, které jsou uvedeny paralelně v jazycích C++ a TurboPascal.

Všechny programy používají knihovnu Karel, která je určena pro podporu metodiky Karel, kterou jsme vyvinul v 80. letech. Inspiroval jsem se tehdy stejnojmenným programem (a navazující metodikou), kterou vyvinul na Standfordké universitě Richard Pattis se svými spolupracovníky.

Tuto metodiku, která byla původně určena pro vstupní kurzy programování na standfordké universitě se mi podařilo upravit tak, že se podle ní učilo programování i na základních školách. Tehdy mne pobavil fakt, že právě názornost a pochopitelnost výkladu zmátla některé středoškolské učitele natolik, že prohlásili, že je to metodika určená pro malé děti a je ptoto pro jejich středoškolské studenty příliš přízemní. Jinými slovy to, co považovali ve Standfordu za přiměřené pro studenty přicházející studovat programování, bylo pod úrovní toho, s čím byli ochotni pracovat někteří naši učitelé. Ale to byla jen malá historická odbočka, i když jsem se s podobnými názory setkal v dalších letech ještě mnohokrát.

Práce s daty 1

Učebnice seznámí čtenáře se základy práce s daty: s prací s proměnnými skalárních i vektorových typů, možnostmi předávání parametrů procedurám a funkcím a podrobnostmi o významu a použití jednotlivých druhů operátorů. Zvláštní kapitola je věnována možnostem vstupu a výstupu. Učebnice je plná příkladů a ukázkových programů, které jsou uvedeny paralelně v jazycích C++ a TurboPascal.

Práce s daty 2

Učebnice seznámí čtenáře s náročnějšími prvky práce s daty a především pak s dynamickými datovými strukturami a prací s nimi. Čtenář se naučí pracovat s ukazateli, strukturami, uniony, množinami, soubory a proudy. Současně jsou probrány možnosti podmíněného překladu a maker Učebnice je plná příkladů a ukázkových programů, které jsou uvedeny paralelně v jazycích C++ a TurboPascal.

Objektové programování 1

Učebnice uvádí do základů syntaxe objektově orientované nadstavby jazyků C++ a TurboPascal. Seznamuje se zapouzdřením implementace a přetěžováním operátorů. Pak probere seznam jako základní dynamický datový typ a vzápětí seznámí s koncepcí iterátorů. Na závěr probere deklarace typů uvnitř třídy a správu paměti využívající operátory new a delete. V dodatku pak seznamuje s novinkami jazýyka TurboPascal verze 7

Stejně jako její kolegyně je i tato učebnice je plná příkladů a ukázkových programů, které jsou uvedeny paralelně v jazycích C++ a TurboPascal.

V současné době však již tuto učebnici doporučuji pouze ke studiu syntaxe obou jazyků a nepovažuji ji za učebnici objektově orientovaného programování – k tomu by měly sloužit spíše novější učebnice, na něž odkazuje stránka knihy.pecinovsky.cz. OOP totiž udělalo od té doby velký krok kupředu a dne se programuje přece jenom výrazně jinak, než se rpogramovalo v době, kdy jsme tuto učebnici psali.

Objektové programování 2

Učebnice začíná výkladem dědičnosti a s ní souvisejících programátorských obratů, konkrétně časnou a pozdní vazbou. Přidá výklad ukazatelů do třídy a vše pak předvede na příkladu jednoduchého grafického editoru. Poté následuje výklad složitějších témat: násobné dědičnosti, šablon datových proudů, práce s výjimkami, dynamické identifikace typů, nových přetypovávacích operátorů a prostorů jmen. V dodatku pak probere některá specifika jazyka C++.

Stejně jako její kolegyně je i tato učebnice je plná příkladů a ukázkových programů, které jsou uvedeny paralelně v jazycích C++ a TurboPascal, i když se zde vzhledem k probírané látce setkáte s Pascalem poměrně málo.

Stejně jako její kolegyni i tuto učebnice doporučuji pouze ke studiu syntaxe obou jazyků a nepovažuji ji za učebnici objektově orientovaného programování – k tomu by měly sloužit spíše novější učebnice, na něž odkazuje stránka knihy.pecinovsky.cz. OOP totiž udělalo od té doby velký krok kupředu a dne se programuje přece jenom výrazně jinak, než se rpogramovalo v době, kdy jsme tuto učebnici psali.